Terapi

Terapeutiske forløb med børn, unge, voksne og familier

Jeg tilbyder individuel terapi til børn, unge og voksne. Desuden tilbyder jeg terapi til forældre og mentaliseringsbaseret terapi til familier (læs mere om dette nedenfor).

 

I terapi tilbydes en tryg tilknytningsrelation som udgangspunkt for, at klienten kan arbejde med de problemer, han/hun selv oplever at have. Kontakten er af stor betydning. Jeg arbejder via relationen og lægger stor vægt på, at klienten føler sig hørt, forstået og respekteret. Jeg gør brug af evaluering og feedback for at sikre mig, at vi er på rette vej.

 

Metodisk er jeg primært inspireret af mentaliseringsbaseret terapi. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du overvejer, om terapi kunne være noget for dig.

 

Terapien foregår i Psykologhuset i Ry. Derudover tilbyder jeg via samarbejde med psykolog Neela Maria Sris også terapi i København i lokaler på Vesterbro. Læs mere om Neela her.

Mentaliseringsbaseret terapi til familier

Mentaliseringsbaseret terapi til familier er korttidsterapi som forløber over mellem 6-10 samtaler. En samtale varer 60 minutter. Under den sjette samtale foretager jeg sammen med familien en evaluering af det hidtige forløb. Mål, proces og forandringer evalueres. Herefter kan forløbet afsluttes eller fortsættes med yderligere fire samtaler.

 

Tre måneder efter forløbet er afsluttet og et år frem, har familien mulighed for at få to-tre yderligere samtaler i fald, de får behov for det. Dette er med til at skabe tryghed; familien ved at de fortsat har mulighed for at søge hjælp, samt at de fortsat er i terapeutens sind.

 

Formål

Formålet med mentaliseringsbaseret terapi til familier er at understøtte mentalisering i familien. Særligt at understøtte familiens evne til at fastholde mentalisering i stressede og konfliktfyldte situationer, der rummer højintense følelser. Forskellige vanskeligheder som en familie oplever, kan ofte afhjælpes ved at mentalisering i familien udvikles, fastholdes og forfines. Når familien opnår forbedret mentalisering, så vil de i højere grad være i stand til selv at løse forskellige problemer, konflikter, uenigheder mv.

 

Terapien tager udgangspunkt i de problemer, familien ønsker at arbejde med. Det kan være vanskeligt for familien som en samlet størrelse at fastsætte et mål for forløbet. I fald det ikke er muligt at opnå enighed blandt familiemedlemmerne, så kan hver enkelt familiemedlem få lejlighed til at formulere hvilke mål, han/hun synes, bør fastsættes. Læs mere om mentaliseringsbaseret terapi til familier i denne bog: Mentaliseringskompetence