Supervision

Mentaliseringsbaseret supervision

Jeg superviserer bl.a. familiebehandlere, misbrugsbehandlere, profesionelle, der arbejder med udsatte forældre til mindre børn, personale ved opholdsteder og døgninstitutioner, plejeforældre, familieplejekonsulenter, socialrådgivere, psykologer, lærere og pædagoger mm.

 

Det er væsentligt for mig, at supervisonen tilpasses jeres ønsker og behov. For at I skal opleve, at supervisionen er brugbar, må den tage udgangspunkt i jeres oplevelser.

 

Jeg er selv optaget af via undervisning og supervision at understøtte profesionelle i at vurdere mentaliseringsevne hos den gruppe af borgere, de arbejder med – både til brug ved udredning og intervention/indsats/pædagogisk praksis/behandling.

 

Hvordan superviserer jeg?

Mentaliseringsbaseret supervision foregår ud fra strukturen:

  1. Benævn opgaven for supervision
  2. Uddyb sagen
  3. Mentalisér øjeblikket
  4. Vend tilbage til opgaven.

Jeg har positiv erfaring med at gøre brug af min viden om mentalisering, mentaliseringsbaseret behandling og traumers betydning for udvikling i supervisionen.

Jeg har fokus på de forskellige aktørers mentale tilstande (tanker, følelser, behov, mål, grunde mv.) og forsøger at hjælpe supervisanden til at forstå sagen på en ny måde. Jeg har fokus på i første omgang at forstå supervisandens mentale tilstande for derefter at flytte fokus over på de personer, som sagen eller emnet drejer sig om. Sagt med andre ord må supervisanden mentaliseres af supervisor først, for dernæst bedre at kunne anskue sagen/emnet på en ny og anderledes måde. Også min måde at anskue sagen eller den aktuelle problemstilling på vil være farvet af et mentaliseringsbaseret perspektiv.

Implementering af mentaliseringsbaseret pædagogik

Jeg beskæftiger mig med implementering af mentaliseringsbaseret pædagogik på opholdsteder og døgninstitutioner. Implementering af mentaliseringsbaseret pædagogik omfatter undervisning og løbende supervision. Hvis du er interreseret i at høre mere om, hvad sådan et forløb indeholder, så er du velkommen til at kontakte mig. Mentaliseringsbaseret pædagogik kan også anvendes i almenpædagogiske sammenhænge såsom i daginstitutioner og fritidsklubber mv.

 

Læs mere om: Mentaliseringsbaseret pædagogik

Supervision i vurdering af mentaliseringsevne

Jeg superviserer professionelle, som foretager undersøgelser af mentaliseringsevne eller som ønsker at kvalificere deres vurdering af den målgruppe, de arbejder med. Det kan eksempelvis være fagfolk, der forestår forældrekompetenceundersøgelser, professionelle som laver den indledende vurdering og visitation af klienter til en bestemt behandling (f.eks. i misbrugsbehandling) og anbringelseskonsulenter/familieplejekonsulenter, der godkender og matcher plejeforældre og plejebørn.

Supervision med henblik på autorisation

Jeg tilbyder supervisionsforløb til psykologer, der ønsker at opnå autorisation.
Supervisionen foretages i deltagernes egne medbragte sager ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Deltagerne vil via supervisionen opnå indsigt i den mentaliseringsbaserede tilgang både ift den teoretiske forståelse af mennesket samt behandlingstilgangen. Hvordan vil man forstå og håndtere den pågældende sag ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang?