Udgivelser
Hold hovedet koldt og hjertet varmt i relationsarbejdet

Hvis du i pressede situationer forsøger ikke at føle og tænke det, du føler og tænker, er du i gang med en umulig kamp – med mentalisering kan du vende situationen og skabe rum for udvikling

Læs mere
Indlæg om mentalisering
Refleksiv funktion og evne til mentalisering – hvad er det?

I forbindelse med vurdering af mentaliseringsevne anvendes ordet refleksiv funktion. Af nogle bruges ordet refleksiv funktion synonymt med mentaliseringsevne.

Læs mere
Udgivelser
Resultater og erfaringer fra projekt “mentaliseringsbaseret pædagogik” på Opholdsstedet Aabyhus

Resultater og erfaring fra et projekt med implementering af en mentaliseringsbaseret pædagogik på et opholdssted præsenteres.

Læs mere
Indlæg om mentalisering
Mentaliseringsbaseret pædagogik

Mentaliseringsbaseret pædagogik kan anvendes i almene pædagogiske sammenhænge (såsom i daginstitutioner, fritidsklubber mv) med henblik på at optimere børnenes/de unges muligheder for udvikling og trivsel samt for at skabe et sundt arbejdsmiljø for personalet.

Læs mere
Udgivelser
Hvilke værktøjer anvendes i en mentaliseringsbaseret tilgang?

I denne artikel gennemgås nogle af de mentaliseringsværktøjer, som kan bruges i den daglige praksis på opholdsstedet, der arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang.

Læs mere
Udgivelser
Mentalisering i sundhedsplejerskens daglige praksis

I artiklen præsenteres, hvordan mentalisering er en del af sundhedsplejerskens praksis - hvorfor det er vigtigt og hvordan man som sundhedsplejerske kan arbejde med mentalisering.

Læs mere
Udgivelser
Hvad siger eksperterne?

Den gode anbringelse ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Et af de centrale elementer i en god anbringelse er, at plejeforældre er mentaliserende.

Læs mere
Udgivelser
Når udsatte børn og unge genoplever og geniscenesætter traumer

Professionelle skal have viden om traumers betydning for børns udvikling for bedre at kunne forstå og håndtere barnets adfærd på en konstruktiv og udviklingsfremmende måde.

Læs mere
Udgivelser
Hvordan bidrager en mentaliserende indstilling til at danne en alliance mellem klient og terapeut?

En vigtig bestanddel af omsorgsfaget er at kunne forstå og indgå i et samspil med klienten. Mentalisering er at forstå ens egen og den andens adfærd ud fra de mentale tilstande, som ligger bag.

Læs mere
Indlæg om mentalisering
Mentalisering til arbejdet med inklusion af børn med særlige behov i skolen

Mentalisering er et begreb, som aktuelt er meget populært i pædagogisk og social praksis. En mentaliserende tilgang kan bruges i dagtilbud for mindre børn for at facilitere børnenes udvikling og læring. Derudover understøtter tilgangen trivsel både hos børnene og de profesionelle. At de voksne mentaliserer, er grobunden for tryghed og tillid.

Læs mere