Mentalisering og ICS

Integrated Children´s System (ICS) er en metode, som oprindeligt blev udviklet i England med henblik på at optimere indsatser rettet mod udsatte børn og unge (særligt anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet). Metoden er idag bredt anvendt i Danmark i social praksis, både på myndighedsområdet og i socialpædagogisk praksis. En af grundtankerne i ICS er, at professionelle bør indtage et helhedsorienteret fokus på barnet/den unge. ICS-trekanten konkretiserer dette helhedssyn på barnet.

ICS-trekanten -et helhedssyn på barnet/den unge

De tre sider af trekanten vedrører henholdsvis:

  • Barnet udviklingsmæssige behov
  • Forældrekompetence
  • Familieforhold -familie og omgivelser

 

Mentalisering er et væsentligt aspekt ved alle tre sider af trekanten; særligt hvad angår forældrekompetence og barnets/den unges udviklingsmæssige behov.

  • Barnets/den unges udviklingsmæssige behov: Mentaliseringsevne og beslægtede områder er betydningsfulde områder af barnets/den unges udvikling.
  • Forældrekompetencer: Mentaliseringsevne et centralt aspekt ved forældrekompetencer af betydning for barnets/den unges udvikling.
  • Familieforhold -familie og omgivelser: Mentalisering spiller en rolle i forhold til famiie og omgivelsers evne til at tilbyde barnet/den unge et udviklingsfremmende samspil og miljø at færdes i.

ICS i en socialpædagogisk praksis

Sammen med Henrik Toftgaard har jeg i bogen “Mentaliseringskompetence i professionel praksis” skrevet et kapitel, der giver en gennemgang af, hvorledes ICS kan bruges i en socialpædagogisk praksis i arbejdet med anbragte børn og unge. Kapitlet beskriver en specifik systematisk måde at bruge ICS på i løbet af hele anbringelsen. Desuden kobles ICS i kapitlet med mentalisering. Bogen indeholder desuden en skabelon for statusbeskrivelse, som er udformet på baggrund af ICS og mentaliseringsevne. Læs mere om bogen her: Mentaliseringskompetence

Læs mere om ICS på Socialstyrelsens hjemmeside.

Flere artikler fra samme kategori
Indlæg om mentalisering
Typiske misforståelser af selvskadende adfærd -Om at fastholde og genvinde sin evne til at mentalisere

Denne artikel giver et kortfattet indblik i den mentaliseringsbaserede forståelse af selvskadende adfærd. Ud af denne forståelse udspringer metodiske principper for, hvordan man som professionel bedst håndterer selvskadende adfærd.

Læs mere
Indlæg om mentalisering
Mentalisering af dit barn –til forældre med interesse for mentalisering

Dette indlæg beskriver kort hvordan og hvornår, du som forælder, mentaliserer ift. dit barn. Der gives konkrete eksempler, og det begrundes, hvorfor mentalisering er så vigtigt. Endelig opfordres du til at lave en konkret øvelse, som skærper din opmærksomhed på dine egne og dit barns følelser.

Læs mere
Indlæg om mentalisering
Mentalisering til arbejdet med inklusion af børn med særlige behov i skolen

Mentalisering er et begreb, som aktuelt er meget populært i pædagogisk og social praksis. En mentaliserende tilgang kan bruges i dagtilbud for mindre børn for at facilitere børnenes udvikling og læring. Derudover understøtter tilgangen trivsel både hos børnene og de profesionelle. At de voksne mentaliserer, er grobunden for tryghed og tillid.

Læs mere
Indlæg om mentalisering
Mentaliseringsbaseret pædagogik

Mentaliseringsbaseret pædagogik kan anvendes i almene pædagogiske sammenhænge (såsom i daginstitutioner, fritidsklubber mv) med henblik på at optimere børnenes/de unges muligheder for udvikling og trivsel samt for at skabe et sundt arbejdsmiljø for personalet.

Læs mere
Indlæg om mentalisering
Mentalisering i behandling af skadelig alkohol- og stofbrug

I dette indlæg beskrives dele af baggrunden for at beskæftige sig med mentalisering i behandling af mennesker med et skadeligt forbrug af rusmidler.

Læs mere
Indlæg om mentalisering
Refleksiv funktion og evne til mentalisering – hvad er det?

I forbindelse med vurdering af mentaliseringsevne anvendes ordet refleksiv funktion. Af nogle bruges ordet refleksiv funktion synonymt med mentaliseringsevne.

Læs mere