Jeg er autoriseret psykolog og arbejder primært med udsatte børn, unge og familier. Som en del af dette beskæftiger jeg mig med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge samt de voksne omkring dem. Jeg har i en årrække beskæftiget mig med flygtningebørn- og unge og brænder for dette arbejde – særligt uledsagede flygtningebørn- og unge. I forlængelse af dette har jeg stor erfaring med og engagement i at indføre en mentaliseringsbaseret tilgang på anbringelsesområdet -både i familiepleje og på opholdssted/institution. Derudover faciliterer jeg også indføring af en mentaliserende tilgang i dagtilbud (primært vuggestuer og børnehaver) og på skoleområdet (både på almen- og specialområdet). Tilgangen er oplagt til at understøtte børns udvikling, at skabe sunde fællesskaber blandt børn (og blandt børn og voksne) samt arbejdet med inklusion.

Jeg er optaget af, hvorledes vi på det sociale område ved at foretage en konkret, kortfattet og fagligt kvalificeret vurdering af personens (eller familiens) aktuelle måde at fungere på kan øge effekten af den indsats, vi igangsætter. Den indledende vurdering er rettesnoren for, hvad vi skal arbejde med og hvordan (metoder og konkrete pædagogiske strategier). En del af mit arbejdsliv bruger jeg således på at hjælpe andre professionelle med at indføre metoder hertil. Jeg har bl.a. udviklet metoder til at arbejde såvel traumeinformeret som udviklingsorienteret. Disse metoder kan bl.a. anvendes i det opsporende arbejde af udsatte børn og unge samt i indsatser rettet mod selvsamme børn og unge. Jeg har udviklet metoden: Traumeinformeret, Udviklingsorienteret, Mentaliseringsbaseret Praksis (TUMP) som en måde at gå til det professionelle arbejde med børn, unge og familier, der har særlige behov.

Jeg tilbyder terapi (herunder mentaliseringsbaseret terapi til familier), supervision, undervisning, implementering af den mentaliseringsbaserede tilgang og udredning af mentaliseringsevne. Jeg er  certificeret til både selv at vurdere mentaliseringsevne samt til at uddanne andre i metoden (læs mere om refleksiv funktion eller om, hvordan mentaliseringsevne vurderes: undersøgelse af mentaliseringsevne). I forlængelse af dette udarbejder jeg ligeledes forældrekompetenceundersøgelser. Jeg har specialiseret mig i at vurdere mentaliseringsevne hos forældre og lægger stor vægt på denne del i de forældrekompetenceundersøgelser, jeg laver. Læs mere om forældrekompetenceundersøgelser her: Forældrekompetenceundersøgelse. Jeg har udgivet en række artikler og to bøger om mentalisering og relaterede emner (se evt.: egne udgivelser).

Jeg arbejder ud fra psykologloven, som foreskriver, at psykologer er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.  Jeg er i gang med et forskningsprojekt om mentaliseringsevne hos unge. Aktuelt søges fonde til opstart af endnu et forskningsprojekt om refleksiv funktion hos unge med et skadeligt forbrug af rusmidler. Derudover er jeg i færd med udvikling af et projekt der vil implementere et specifikt mentaliseringsbaseret program på anbringelsesområdet samt et forskningsprojekt til dokumentation af omfanget af PTSD hos nyankomne flygtningebørn- og unge fra Syrien.

En kort teaser om mentalisering:

Peter på 10 år råber: “Hvad fanden rager det dig?”, da du spørger ham, hvad han laver. Det er tydeligt, at han ikke er i gang med det, han blev bedt om. Fatima på 4 år sidder ofte i hjørnet i børnehaven og er helt stille. Gustav på 16 år ryger hash om aftenen – nogle gange stikker han af. Christina på 13 skærer sig på kroppen. Lille Louis pjasker med vand på badeværelset i vuggestuen. Han skriger højt, når vandhanen slukkes. Ali svarer ikke, når man spørger ham, hvordan han har det. Nogle gange siger han: “Fint”, og som regel: “Jeg ved det ikke”.

Hvordan forstår og opfatter du som professionel barnets adfærd i de nævnte situationer? Hvad føler du selv i situationen? Måske bliver du lettere irriteret eller vred. I nogle tilfælde bange og andre gange kan følelser af afmagt og utilstrækkelighed måske fylde. Hvordan reagerer du? I et mentaliseringsperspektiv er det nogle af de spørgsmål, som er centrale at stille sig selv og løbende være opmærksom på som professionel i arbejdet med udsatte børn og unge. At mentalisere understøtter direkte barnets muligheder for at udvikle sig, at lære og at trives.

For at opbygge og fastholde meningsfulde relationer til andre, må man bl.a. have udviklet evnen til mentalisering. Ligeledes må man kunne mentalisere for at have en sammenhængende selvoplevelse. Vanskeligheder med affektregulering og evne til mentalisering er typisk en væsentlig del af årsagerne til de symptomer og den adfærd, vi ser hos mennesker, der har det skidt og/eller behandler andre mennesker skidt. Evnen til mentalisering og affektregulering udvikles i samspil med andre og kan læres. Det giver mulighed for udvikling. For mig er det afgørende at holde fast i, at der altid er mulighed for udvikling, når vi arbejder med mennesker.

Læs mere om mentalisering her.

Ydelser

Jeg tilbyder terapi, supervision, undervisning og udredning af mentaliseringsevne

(herunder forældrekompetenceundersøgelser).

Jeg arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang.